දත්ත ගොනුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට වර්තමාන නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ වන පුළුල් විශ්ලේෂණයක් “ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිළිබඳ විමර්ශනය 2018” වාර්තාව තුලින් ඉදිරිපත් කෙරේ. මාස 21ක් තුළදී ක්‍රියාත්මක කරන ලද “ශ්‍රී ලංකාවේ නගර වල තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමේ” ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රධාන නිමැවුම වන මෙය මෙරට තිරසාර නාගරික සංවර්ධනය උදෙසා වැදගත් වන විශ්ලේෂණ වාර්තාවකින් සහ දත්ත පද්ධතියකින් සමන්විත වේ.

 

publication thumbnail
Database Module – I

Database Module – I

publication thumbnail
Database Module – II

Database Module – II

publication thumbnail
SOSLC වෙබ් අඩවියට අවකාශීය දත්ත උඩුගත (Upload) කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

භූ අවකාශීය දත්ත (Spatial Data)  සහ භූ සේවාදායකය (Geo Server) හැසිරවීමට අවශ්‍ය නිපුණතා

■ භූගෝලීය දත්ත පිළිබඳ නිසි දැනුම සහ භූගෝලීය තොරතුරු හා බැඳී ඇති ආරෝපණ දත්ත (attribute data ) පිළිබඳ මනා අවබෝධය.
■ දත්ත ස්ථර (Point/Line/Poligons) හා සහ ස්ථර වර්ග (Vector/ Raster) පිළිබද මනා අවබෝධයක් තිබීම.
■ Arc map/ Q GIS/ google earth හෝ වෙනත් ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය විවෘත කේත යෙදුම් :third party open source apps භාවිතයෙන් දත්ත ස්ථර (Creating data layers ) නිර්මාණය කිරීම.
■ නගර මට්ටමේ තොරතුරු වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ජංගම මෘදුකාංග (Mobile softwares) පිළිබඳ දැනුම.
■ පිහිටීම හා සම්බන්ධ අක්ෂාංශ දේශාංශ (co-ordinate systems) පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් තිබීම.
■ භූ සේවාදායකය (Geo Server) සමඟ වැඩ කිරීමේ හැකියාව (adding layer, store creation, data publishing, style loading).
■Q GIS මෘදුකාංගය භාවිත කරමින් වර්ණ හා රටාවන් නිර්මාණය කිරීම .SLD ගොනු ආකෘතියට).

publication thumbnail
මූලික සාරාංශය ( SOSLC වාර්තාව 2018)

"ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිළිබඳ විමර්ශනය 2018" විමර්ශන වාර්තාව මෙරට නගර වල අංශ කීපයක් ආවරණය වන පරිදි සිදු කළ විස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් සහ සමෝධානිත ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණයක් අන්තර්ගත වන පරිච්ඡේද 10 කින් සමන්විත වේ. 

publication thumbnail
ඉදිරි පියවර (SOSLC වාර්තාව 2018)

මෙම විශ්ලේෂණය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික මධ්‍යස්ථාන වල සමාජයිය හා ආර්ථික උන්නතිය සදහා අවශ්‍ය නාගරික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහ සැලසුම්කරණයට අඩිතාලමක් හා මාර්ගෝපදේෂණයක් සපයයි. 

publication thumbnail
ක්‍රමවේදය (SOSLC වාර්තාව 2018)

ඉඩම් පරිහරණ සිතියම් නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය , චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප වලින් දත්ත උකහා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය, ජනගහනය ඇස්තමේන්තු සැකසීමේ ක්‍රමවේදය සහ බෙල්ලන්විල අත්තිඩිය තෙත්බිම් සඳහා දත්ත ගොනු කිරීමේ ක්‍රමවේදය විස්තර කර ඇත. 

publication thumbnail
සිතියම් (SOSLC වාර්තාව 2018)

මෙම කොටසෙහි ප්‍රධාන සිතියම් වර්ග 3 ක් තිබේ. ඒවා නාගරික ව්‍යාප්ති සිතියම්, ඉඩම් භාවිත සිතියම් සහ වියුත්පන්න සිතියම් ලෙස වර්ග කොට දැක්විය හැක. නිවැරදිව ඉඩම් භාවිත සිතියම් සැකසීම සඳහා ද්විතියික දත්ත (මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව), ක්ෂේත්‍රය තුළ සිදුකල තහවුරු කරගැනීම් (openstreetmap) සහ නාගරික සංවර්ධන අ

publication thumbnail
නගර පැතිකඩ (SOSLC වාර්තාව 2018)

මෙය එක් එක් පළාත් ප්‍රධාන නගරය වල අදාළ දත්ත සමූහයක් සාරාංශ ගත කල කළ සමාලෝචනයකි. එක් එක් නගරයට අදාළව, ප්‍රාථමික, ද්විතීක හා සිතියම් ගත දත්ත මෙහි ඇතුළත් වේ. 

publication thumbnail
පොලිස් බල ප්‍රදේශ අනුව හදිසි අනතුරු සංඛ්‍යා ලේඛන

මාරාන්තික හානි සිදුවූ මාර්ග අනතුරු සංඛ්‍යාව පිළිබඳ දත්ත පොලිස් කොට්ඨාශ අනුව දත්ත.

publication thumbnail
කොළඹ නාගරික බල ප්‍රදේශය

හෙක්ටයාර 4361 යුතු කොළඹ මහා නගර සභා සීමාව මෙයින් දැක්වේ.

publication thumbnail
කොළඹ මහ නගර සභා පරිපාලන සීමාවට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම්හි ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ සිතියම

කොළඹ මහා නගර සභාවට ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 54 ඇතුළත් වන අතර ඒවායෙහි සිටින ජනතාවගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ බව /වාර්ගිකත්වය / වයස් සංයුතිය පිළිබඳ තොරතුරු වැඩිදුරටත් මෙහි අඩංගු වී ඇත.

publication thumbnail
කොළඹ නගරයේ නළ ජල මාර්ගයෙන් හා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ සිතියම

ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලයේ දත්තයක් වන මෙහි නගරාශ්‍රිත නල ජල ව්‍යාප්තිය නලයෙහි විශාලත්වයද (විශ්කම්භය ) සහිත ව දක්වා ඇත. නල මාර්ග ස්ථාපනය කරන ලද වසර කුමක්ද යන්න එහි වැඩිදුරටත් ඇතුළත් වේ.

publication thumbnail
කොළඹ නගරයේ වසර සියයක් තුළ පුරෝකථනය කර ඇති මුහුදු මට්ටමේ ඉහළ යාම හා එයින් බලපෑමට ලක්විය හැකි භූමි පරිභෝජනයන්

වෙරළබඩ කලාපයේ පිහිටා ඇති කොළඹ නගරය දේශගුණ විපර්යාසයන් හේතුවෙන් සිදුවුන සාගර ජල මට්ටම ඉහළ යාමේ අවදානමට ගොදුරු වීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතා ඉහළය. එක්සත් ජාතීන්ගේ අන්තර් රාජ්‍ය ආයතනයක් වන දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ අන්තර් රාජ්‍ය මණ්ඩලය (IPCC) විසින් කරනු ලැබූ පුරෝකතනයන්ට අනුව සකසා ඇති මෙම දත්තයන් භූමි පරිභෝජනය සමග සමපාත කරමින් බලපෑම් වන ප්‍රදේශය වෙන් වශයෙන් දක්වා ඇත.

publication thumbnail
මළාපවාහන පද්ධතියේ ව්‍යාප්තිය හා පොම්පාගාර පිළිබඳ සිතියම

කොළඹ නගරය ආශ්‍රිත මලාපවහන පද්ධතියේ නල මාර්ග වල ව්‍යාප්තිය, පොම්පාගාර හා අපජලය සාගරයට බැහැර කරන ස්ථානයන්හි තොරතුරු මෙහි ඇතුලත් වේ.තොරතුරු මූලාශ්‍රය කොළඹ මහ නගර සභාව.

publication thumbnail
කොළඹ නගරයේ බස් රථ මාර්ග හා ඒවා ආරම්භක, අවසාන වන ස්ථාන පිළිබද සිතියම:

නගරය හා අදාළ වන්නා වූ බස් මාර්ග , බස් මාර්ග අංක හා ආරම්භක, අවසාන ස්ථාන පිලිබදව නිවැරදි තොරතුරු මෙහි අන්තර්ගත කර ඇත. SOSLC ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිර්මාණය කළ මෙම තොරතුරු ගොනුවට routemaster.lk අන්තර්ජාල පිටුව විශේෂයෙන් පරිශීලනය කරන ලදී.